Konepajan savut ja emulsio- ja öljysumut heikentävät tuotantotehoa ja aiheuttavat vikoja, kun pölyä kerääntyy laitteisiin ja tuotantotiloihin. Samalla ne aiheuttavat monenlaisia terveyshaittoja henkilöstölle. 
 
Karkkilan alueella SEW Industrial Gears Oy sekä Mansner Oy Hienomekaniikka käyttävät Absolent-ratkaisuita ilman puhdistukseen tehtaissaan. Lue uusimmasta Konekuriirista molempien kokemukset ilmansuodattamisesta Absolent-ratkaisuilla.