Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan niin ihmisten, hallinnon kuin ympäristönkin kannalta. MTC Flextekin ytimessä ovat vastuullisesti tuotetut ja toimitetut kokonaisratkaisut, pitkäjänteiset asiakassuhteet, hyvinvoiva henkilöstö sekä negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi. Haluamme edistää vastuullista, eettistä ja läpinäkyvää liiketoimintaa ja allekirjoitamme osaltamme kestävän kehityksen tavoitteet. Ensimmäisen vastuullisuusraporttimme vuoden 2023 tiedoilla on nyt julkaistu.  

Valikoima ja sidosryhmät 

Edistämme ympäristötehokkaita ratkaisuja, sillä olemme vastuussa tuleville sukupolville. Automaation avulla mahdollistetaan energia- ja resurssitehokas tuotanto, kun usean koneen työt hoituvat yhdellä. Ratkaisumme on suunniteltu kestäviksi ja pitkään käytettäviksi, ja niiden kautta pystytään takaamaan oikea-aikainen ja juuri tarvitun laajuinen tuotanto. Etätukipalveluilla tarjotaan asiakkaalle tuotantoajan maksimointi ja joustavasti apua virheiden selvittämisessä ympäristöä säästäen. Oheislaitteena saatavien suodattimien avulla puolestaan vähennetään haitallisten hiukkasten määrää ja lisätään työturvallisuutta- ja hyvinvointia sekä optimoidaan energiankulutus minimoiden CO2 jalanjälki.  

Haluamme olla asiakkaalle paras mahdollinen kumppani. Asiakastarpeiden ymmärrys, virheettömät ja oikea-aikaiset toimitukset sekä asiantuntevat huoltopalvelut ja koulutukset ovat prioriteetteja, jotka näkyvät myös yrityksemme arvoissa. 

Meille tärkeää on varmistaa kumppaneidemme vastuullisuus. Päätoimittajiamme ovat Fanuc ja Okuma, jotka julkaisevat toimistaan laajasti kestävyysinformaatiota. 

MTC työstökonekoulutukset

Ihmiset

Ihmiset ovat MTC Flextekillä kaiken toiminnan ytimessä ja tavoitteemme on olla haluttu työpaikka. Tähän pyrimme vastuullisella johtamisella, turvallisella työympäristöllä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja koulutuksen takaamisella.   

MTC Flextekillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään ja häiriköintiin, ja käytössämme on Whistleblowing kanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. 

Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä vuosittaisissa henkilöstökyselyissä. Vuoden 2023 henkilöstökyselyn eNPS on 47.

Rehellinen liiketoiminta

Sitoudumme rehelliseen ja läpinäkyvään liiketoimintaan, jossa toimimme luottamuksellisesti ja sidosryhmien yksityisyyttä kunnioittaen. Osana tätä kehitämme muun muassa tietoturvallisuusprosessejamme aktiivisesti. Toimintaamme ohjaavat lait ja sopimukset ja vastamme muuttuvan maailmantilanteen luomiin uhkiin huomioimalla myös kansainväliset pakotteet. Korruptio ja lahjonta kaikissa muodoissaan ovat täysin kiellettyjä. 

Lisää tietoa eettisistä toimintamalleistamme löytyy MTC Flextekin Code of Conduct ohjeistosta. 

Ympäristö

Ekologisen kestävyyden saavuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten tunnistamista ja minimointia. MTC Flextekillä keskitymme erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian käyttöasteen lisäämiseen sekä jätteiden käsittelyprosessin tehostamiseen. Luomme vuoden 2024 alussa strategiset ympäristötavoitteet, joiden avulla ilmastovaikutusten seurantaa tehostetaan. 

Päämiestemme vastuullisuusjulkaisut

”Menestys rakennetaan luottamuksella, asiakasymmärryksellä ja yhteistyöllä!”