RIVERIAN UUSI KONEINVESTOINTI EDISTÄÄ POHJOIS-KARJALAN JA SUOMEN MUOVIALAN KOULUTUSTA

Riveria on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistama ammatillinen oppilaitos, joka tunnetaan laadukkaasta ja monialaisesta koulutustarjonnastaan. Toiminta keskittyy perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin lukuisilla eri aloilla. Vuosittain Riverian koulutuksiin osallistuu noin 17 000 opiskelijaa.

Riveria on sitoutunut vastaamaan Pohjois-Karjalan alueen kasvaviin teollisuuden tarpeisiin kouluttamalla tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmiita kohtaamaan työelämän haasteet innovatiivisesti ja tehokkaasti. Riveria tekeekin tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Suurin osa muovi- ja kumialojen koulutuksista toteutetaan räätälöityinä kokonaisuuksina yrityksille. Koulutuskokonaisuudet rakennetaan yhdessä yrityksen kanssa ja vastaamaan yrityksen tarpeita.

Toimimme hyvin vahvasti Pohjois-Karjalan alueen muoviyritysten kanssa ja mielellämme laajennamme toiminta-aluettamme tulevaisuudessa myös muualle Suomeen. Meillä on vahva ymmärrys muovialan osaajien koulutustarpeista ja pitkä yhteistyömme yritysten kanssa puhuu sen puolesta”, kertoo muovialan kouluttuja Janne Lukkarinen.

Muovipuolen koulutusta ja opetusta täydentämään on hankittu uusi Fanuc Roboshot alpha S50iB – ruiskuvalukone kokonaisuus sisältäen ruiskuvalukoneen lisäksi robotin ja toimintaa tukevat oheislaitteet. Uusi koneinvestointi Fanuc Roboshot kokonaisuudesta tehtiin tukemaan muovialankoulutusta ja sen tulevia tarpeita. Investoinnin avulla koulutuksessa pystytään hyödyntämään alan uusinta huipputeknologiaa ja tukemaan erityisesti asiakasyritysten koulutuksia ja tutkintoja myös koulun omissa tiloissa. Riverialta löytyy aikaisemmin noin 20 vuotta sitten hankittu vastaavanlainen Fanuc Roboshot- ruiskuvalukone, joka palvelee myös uuden koneen rinnalla.

Oppilaiden määrän merkittävä kasvu toi eteemme tarpeen lisätä kapasiteettia. Lisäksi vanha laitteistomme oli jo 20 vuotta vanha, ja oli selvää, että tarvitsimme päivityksen pysyäksemme ajan tasalla. Nykypäivän teknologia on edennyt huomattavasti, esimerkiksi laitteistoiden käyttöliittymien ja muiden mahdollisuuksien osalta, minkä vuoksi uusi investointi tuli ajankohtaiseksi meille. Aloimme harkita uuden koneen hankintaa jo vuosina 2021–2022 ja alkuvuodesta 2023 aloitimme vaihtoehtojen kartoittamisen ottaen huomioon alueen tarpeet”, Janne Lukkarinen kertoo taustaa uudesta investoinnista.

Hankittu Fanuc Roboshot alpha S50iB edustaa täysisähköisen ruiskuvaluteknologian huippua, tarjoten erinomaista tarkkuutta ja laatua muovituotteiden valmistuksessa. Tämä kone on suunniteltu korkean tarkkuuden vaatimuksia silmällä pitäen, mikä on mahdollista sen CNC-teknologian ansiosta. Energiatehokkaat servomoottorit ja uusimman tekniikan hyödyntäminen tekevät koneesta kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Tähän ruiskuvalukone kokoluokkaan päädyttiin Riverian nykyisen muottivalikoiman kautta. Fanuc Roboshot alpha S50iB tarjoaa mahdollisuuden laajaan annoskokojen vaihteluun sen kattavan ruiskutusyksikkövalikoiman ansiosta. Lisäksi haettiin mahdollisimman tilatehokasta ratkaisua.

Riverian Janne Lukkarinen ja MTC Flextekin ruiskuvalukoneiden myyntipäällikkö Patrik Jensen.
Käsissä heillä on materiaali koeajossa olleita kuppeja. Materiaalina on puukuitupohjainen biokomposiittimateriaali.

Toimitettu konekokonaisuus sisältää Fanuc Roboshot alpha S50iB-ruiskuvalukoneen lisäksi Fanucin LR mate-robotin. Fanuc Roboshot ruiskuvalukoneen ja LR mate-robotin kommunikaatio tapahtuu FL-Netin välityksellä, ja näin ollen operaattorin työ helpottuu ja prosessiin on mahdollista saada lisä tehokkuutta. Lisäksi kokonaisuus sisältää oheislaitteina Ferlinin materiaalin syötön ja gravimetrisen lisäaine annostelijan. Robotti on asennettu kiinteän muottipöydän päälle ja näin ollen se vie mahdollisimman vähän lattia-pinta-alaa. Oheislaitteet tuotiin mukaan tehostamaan ominaisuuksia ja näin tukemaan opetusta. Ferlinin gravimetrinen annostelija mahdollistaa tarkan lisäaineen annostelun ja hallinnan, optimoi tuotantoprosessia ja vähentää materiaalin hukkaa sekä antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia materiaalin hallintaa ja prosessin optimointia käytännössä. Kokonaisuuden mukana toimitettujen oheislaitteiden lisäksi Ferlinin tuotevalikoimaan kuuluvat myös muun muassa materiaalikuivurit. Edustamme nykyään myös eurooppalaisen Ferlin Plastics Automationin laadukkaita tuotteita Suomen markkinoilla.

Ferlin One gravimetrinen annostelija Ferlinin materiaalin syöttö

Konehankinta kokonaisuudessaan mahdollistaa tulevaisuuden osaajien kouluttamisen uusimmalla mahdollisella tekniikalla ja laitteilla.

”Alueellamme vallitsevana merkkinä on Fanuc, ja tämän konehankinnan myötä tuemme paitsi opetustamme, myös alueen yritysten koulutustarpeita. Oli ensiarvoisen tärkeää, että valitsimme täysisähköisen koneen sen tarkkuuden ja laadun vuoksi. Koneen ympärille halusimme toimivan kokonaisuuden, oikeanlaisen solun, joka vastaisi sekä opetuksen että teollisuuden tarpeita. Onneksemme löysimme ratkaisun MTC Flextekin kanssa, ja tämä MTC Flextekin tarjoama kokonaisratkaisu palvelee nyt erinomaisesti meitä sekä yhteistyö yrityksiämme”, Janne Lukkarinen pohjustaa kokonaisuuden rakentumista.

Kokonaisratkaisu toimitettiin Riverialle ennen syyslukukauden alkua ja kone on ollut heillä nyt käytössä osana opetusta syyskuun alusta saakka.

”Toimitus- ja käyttöönottoprosessi meni sujuvasti, ja olimme erittäin tyytyväisiä koko prosessin aikana. Olimme aina ajan tasalla koneen toimituksen ja käyttöönoton etenemisen suhteen, mikä teki yhteistyöstä helppoa, luottavaista ja luottamuksellista. Käyttöönoton yhteydessä meitä avustivat MTC Flextekin ammattitaitoiset asiantuntijat, jotka varmistivat, että kaikki sujui suunnitellusti ja että olimme täysin valmiita hyödyntämään uuden kokonaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia heti lukukauden alusta.”

Janne Lukkarinen valmistelee puukuitupohjaista biokomposiittimateriaalin koeajoa.

Tulevaisuudessa, uusi koneinvestointi mahdollistaa opiskelijoiden valmistautumisen entistä paremmin teollisuuden haasteisiin, ja antaa heille käytännön tietoa ja taitoja, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkään uran rakentamisessa muoviteollisuudessa.